INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Publicerat av: Therese Carlsson

Hur jobbar BASE23 för att minimera smittorisken på dansskolan?

Vi vill att alla våra elever och lärare ska känna sig trygga på BASE23 och vidtar åtgärder för att minimera smittorisken på BASE23.

Vi följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer. 

Vi har ökat rengöringsinsatserna i salarna och övriga gemensamma utrymmen samt ökat städfrekvensen. 

Vi rengör dörrhandtag, kranar, trappräcket, balettstänger och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer flera gånger per dag. 

Med information och påminnelser på våra skärmar och skyltar uppmanar till vikten av god handhygien samt att undvika händer i ansiktet. 

Våra lärarna öppnar och stänger dörrarna till salarna.

Alla som arbetar på BASE23 är ytterst noggranna med handhygien och tvättar händer extra noga innan de undervisar. 

Inga lärare får arbeta om de känner minsta förkylningssymptom och ska stanna hemma symptomfria minst två dagar efter sjukdom. 

Informationsskyltar på ytterdörrar kräver att ingen får vistas i BASE23s lokaler med minsta förkylningssymptom. 

Mail har skickats till alla elever om att inte komma till BASE23 med minsta förkylningssymptom. 

Lärarna har fått tydliga instruktioner hur de ska anpassa lektionerna för att minska smittorisken.

Är alla kurser på BASE23 igång som vanligt?

Inget är som vanligt i dessa dagar. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. De flesta kurser är i gång på BASE23.

Om rekommendationer utfärdas att stänga skolor och/eller kursverksamhet samt idrottsföreningars aktiviteter så kommer BASE23 omedelbart att följa rekommendationerna.

Kurserna i pardans är inställda. 

Lärarna har fått tydliga instruktioner hur de ska anpassa lektionerna för att minska smittorisken.  

Balettstängerna rengörs flera gånger per dag. 

Om du inte kan eller vill komma till BASE23 på grund av rådande läge så kommer vi lansera ett nytt projekt, BASE23 ONLINE! På vår hemsida finns en flik som kommer fyllas med onlineklasser för våra kunder, OBS lösenord krävs och kommer skickas ut till våra elever. Håll dig uppdaterad gällande detta via vår hemsida och våra sociala medier. 

Om vi blir tvungna att pausa verksamheten är vår ambition att i möjligaste mån skapa ersättningsklasser under juni månad 2020.

Om du känner dig orolig och vill ha svar på något annat kan du självklart höra av dig till oss på [email protected]

(uppdaterat 2010-03-19)

#BASE23