Angående COVID-19

Publicerat av: Therese Carlsson

Hur jobbar BASE23 för att minimera smittorisken på dansskolan nu när smittan tagit ny fart?

Vi vill att alla våra elever och lärare ska känna sig trygga på BASE23 och vidtar åtgärder för att minimera smittorisken.

Vi följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.

Vi påminner om att de yngsta elevernas föräldrar endast följer med in vid behov och endast en förälder samt inga syskon.

Vi ber alla att komma i nära anslutning till starttiden och lämna direkt efter avslutad lektion. Vi uppskattar om ni kan komma ombytta.

Vi har ökat rengöringsinsatserna i salarna och övriga gemensamma utrymmen samt ökat städfrekvensen.

Vi rengör dörrhandtag, kranar, trappräcket, balettstänger och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer flera gånger per dag.

Med information och påminnelser på våra skärmar och skyltar uppmanar till vikten av god handhygien samt att undvika händer i ansiktet.

Våra lärare öppnar och stänger dörrarna till salarna.

Alla som arbetar på BASE23 är ytterst noggranna med handhygien och tvättar händer extra noga innan de undervisar.

Inga lärare får arbeta om de känner minsta förkylningssymptom och ska stanna hemma symptomfria minst två dagar efter sjukdom.

Informationsskyltar på ytterdörrar kräver att ingen får vistas i BASE23s lokaler med minsta förkylningssymptom.

Mail har skickats till alla elever om att inte komma till BASE23 med minsta förkylningssymptom. 

Lärarna har fått tydliga instruktioner hur de ska anpassa lektionerna för att minska smittorisken.

Vi påminner om att inte stå i klungor utanför BASE23 när ni väntar på era barn samt att ni följer trafikreglerna som gäller på gatan, ingen tomgångskörning!

Är alla kurser på BASE23 igång som vanligt?

Inget är som vanligt i dessa dagar. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Elever födda 2004 och äldre följer undervisningen via streaming alternativt har vissa kurser pausats.

Om du inte kan eller vill komma till BASE23 på grund av rådande läge finns det fortfarande ett brett utbud av lektioner under fliken BASE23 ONLINE på vår hemsida! OBS lösenord krävs, kontakta kontoret om ni glömt lösenordet.

Om du känner dig orolig och vill ha svar på något annat kan du självklart höra av dig till oss på [email protected]

#BASE23