Alhanko Academy of Ballet – Audition 24/2

Publicerat av: Therese Carlsson

Välkommen till audition för Alhanko Academy of Ballet
torsdagen den 24/2-2022

Audition är öppen för elever som söker till åk 4-5 inför HT2022.

ANMÄLAN SKER VIA MAIL TILL base23@base23.se


Alhanko Academy Of Ballet är en professionell balettutbildning där elevens utveckling står i fokus.

Varje dansare är unik, på AAB fokuserar vi på att utveckla varje elevs potential i en trygg och familjär miljö med engagerade pedagoger som alla är professionella dansare.

Audition för elever som ska börja åk 4-5

Registrering kl 14.40
Audition kl 15.00-16.00 i sal 1 på Jungfrugatan 23

Kom till BASE23 ombytta och med håret uppsatt. Pga Covid-19 ber vi att endast en förälder följer med eleven.
Välj gärna träningskläder så att vi kan se elevernas muskelarbete.

Eleverna behöver inte förbereda något utan en danspedagog leder audition.

Elever som önskar söka till AAB åk 6-9, maila till BASE23 base23@base23.se

Alhanko Academy of Ballet:

AAB erbjuder undervisning 5-6 dagar/veckan efter skoltid:
Åk 4+5           5 dagar/vecka
Åk 6-9           6 dagar/vecka

För att nå en internationell nivå inom klassisk balett krävs 4 T:n,
Träning, Tålamod, Timmar och Talang!
Dessa grundstenar har vi tagit fasta på och vi skapar en balettutbildning vars bas vilar tryggt i traditionen men ständigt blickar framåt.

Våra elever tränar för de bästa pedagogerna samt får möta professionella dansare och coacher under sin utbildning. Ledningsgruppen har en tät kontakt med yrkeslivet samt ett stort internationellt nätverk.

Utbildningens fokus är Klassisk Balett men eleverna tränar kompletterande ämnen såsom Jazz, Modernt, Karaktärsdans, Repertoar, Solorepertoar, Killallegro mm.

Grundare: Anneli Alhanko

Konstnärlig ledare: Mia Stagh

Verksamhetsansvarig: Karin Forslind

Varmt välkomna,
vi ser fram emot att få träffa era barn.

#BASE23