En ny termin med ljusare utsikter! 

På BASE23 håller vi oss ständigt uppdaterade gentemot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har inarbetade rutiner gällande arbetet med att förhindra smittspridning på skolan. Vi vill att alla våra elever och lärare ska känna sig trygga på BASE23 och fortsätter vidta åtgärder för att minimera smittorisken, se informationen nedan 

Hur vi hanterar Covid-19 på BASE23:

Elev skall  även fortsättningsvis INTE komma till BASE23 med förkylningssymptom. 

Vi har ökat rengöringsinsatserna i salarna och övriga gemensamma 
utrymmen samt ökat städfrekvensen. 

Vi rengör dörrhandtag, kranar, trappräcket, balettstänger och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer flera gånger per dag. 

Med information och påminnelser på våra monitorer och skyltar 
uppmanar vi till vikten av god handhygien och att hålla avstånd.  Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen eftersom du kan smitta dig själv om du har viruset på händerna. 

Alla som arbetar på BASE23 är ytterst noggranna med handhygien och 
tvättar händer extra noga innan de undervisar. 

Inga lärare får arbeta om de känner förkylningssymptom.

Informationsskyltar på ytterdörrar informerar om att ingen får vistas i BASE23:s lokaler med förkylningssymptom. 

Om du känner dig orolig och vill ha svar på något annat kan du 
självklart höra av dig till oss på base23@base23.se 

Folkhälsomyndighetens allmäna råd gäller fortfarande

#BASE23