Till hela vår BASE-familj 

Vårterminen har startat och vi hoppas att denna termin ska bli ljusare för oss alla. 

Pandemin är en prövning för hela samhället och på BASE23 gör vi allt vi kan för att ge våra barn och ungdomar meningsfull verksamhet, sprida glädje och medverka till deras fysiska och mentala hälsa i en svår tid. Vår önskan är att ni, våra kunder ska känna er trygga i våra lokaler och med vår verksamhet. Vi är så tacksamma för all den positiva feed back vi får, det ger oss kraft att fortsätta.  

På BASE23 håller vi oss ständigt uppdaterade gentemot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har inarbetade rutiner gällande arbetet med att förhindra smittspridning på skolan, se informationen nedan. Att driva en dansskola är i nuläget en utmaning men vi ger inte upp, att få arbeta med era barn är en ynnest vi värderar högt! Eleverna och våra fantastiska pedagoger är en skatt väl värd att förvalta. 

Tack för ert förtroende, tillsammans möter vi våren med hopp, tvättade händer och dansglädje! 

Varma hälsningar 
BASE23 

Hur vi hanterar Covid-19 på BASE23 (senast uppdaterat 2021-01-10)

 • Vi vill att alla våra elever och lärare ska känna sig trygga på BASE23 och
  vidtar åtgärder för att minimera smittorisken.

 • Vi påminner om att de yngsta elevernas föräldrar endast följer med in
  vid behov och endast en förälder samt inga syskon.

 • Vi ber alla att komma i nära anslutning till starttiden och lämna direkt
  efter avslutad lektion. Ni skall komma ombytta.

 • Vi har ökat rengöringsinsatserna i salarna och övriga gemensamma
  utrymmen samt ökat städfrekvensen.

 • Vi rengör dörrhandtag, kranar, trappräcket, balettstänger och andra ytor
  som ofta kommer i kontakt med händer flera gånger per dag.

 • Med information och påminnelser på våra monitorer och skyltar
  uppmanar vi till vikten av god handhygien och att hålla avstånd. Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen eftersom du kan smitta dig själv om du har viruset på händerna.

 • Våra lärare öppnar och stänger dörrarna till salarna.

 • Alla som arbetar på BASE23 är ytterst noggranna med handhygien och
  tvättar händer extra noga innan de undervisar.

 • Inga lärare får arbeta om de känner minsta förkylningssymptom och ska
  stanna hemma symptomfria minst två dagar efter sjukdom.

 • Informationsskyltar på ytterdörrar kräver att ingen får vistas i BASE23s
  lokaler med minsta förkylningssymptom.

 • E-post har skickats till alla elever med de information och regler på BASE23 som gäller att minska smittspridningen.
  Elev skall inte komma till BASE23 med minsta förkylningssymptom.

Lärarna har fått tydliga instruktioner hur de ska anpassa lektionerna för att
minska smittorisken.

 • Om du känner dig orolig och vill ha svar på något annat kan du
  självklart höra av dig till oss på base23@base23.se

Vi påminner om att inte stå i klungor utanför BASE23 när ni väntar på era
barn samt att ni följer trafikreglerna som gäller på gatan, ingen
tomgångskörning!

Klicka här för att öppna BASE23 riskbedömning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

#BASE23