En ny termin med ljusare utsikter! 

På BASE23 håller vi oss ständigt uppdaterade gentemot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har inarbetade rutiner gällande arbetet med att förhindra smittspridning på skolan, se informationen nedan 

Hur vi hanterar Covid-19 på BASE23  

 • Vi vill att alla våra elever och lärare ska känna sig trygga på BASE23 och 
  vidtar åtgärder för att minimera smittorisken. 
 • Föräldrar till lågstadiebarn får följa med in på BASE23 under HT21. 
 • Vi har ökat rengöringsinsatserna i salarna och övriga gemensamma 
  utrymmen samt ökat städfrekvensen. 
 • Vi rengör dörrhandtag, kranar, trappräcket, balettstänger och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer flera gånger per dag. 
 • Med information och påminnelser på våra monitorer och skyltar 
  uppmanar vi till vikten av god handhygien och att hålla avstånd. Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen eftersom du kan smitta dig själv om du har viruset på händerna. 
 • Alla som arbetar på BASE23 är ytterst noggranna med handhygien och 
  tvättar händer extra noga innan de undervisar. 
 • Inga lärare får arbeta om de känner minsta förkylningssymptom.
 • Informationsskyltar på ytterdörrar informerar om att ingen får vistas i BASE23:s lokaler med minsta förkylningssymptom. 
 • E-post har skickats till alla elever med information om arbetet på BASE23 för att minska smittspridningen. 
 • Elev skall inte komma till BASE23 med förkylningssymptom. 

Vi påminner om att inte stå i klungor utanför BASE23 när ni väntar på era barn samt att ni följer trafikreglerna som gäller på gatan, ingen tomgångskörning! 

Om du känner dig orolig och vill ha svar på något annat kan du 
självklart höra av dig till oss på base23@base23.se 

Klicka här för att öppna BASE23 riskbedömning 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

#BASE23