Anne
Rönkkö

Anne är utbildad på dansarutbildningen på Balettakademien samt på pedagogutbildningen på Dans- och Cirkushögskolan där hon examineras 2014. Hon arbetar även i danskompanierna Circumsdance och Dagvatten. I båda kompanier medverkar hon som koreograf och dansare. Hon har undervisat i flera år samt har mycket scenerfarenhet från olika sammanhang, år 2013 medverkade hon i produktionen Peter Pan och Wendy på Stockholms stadsteater.

Som pedagog tror hon på tid och lekfullhet – med ett öppet sinne hittar hon ofta fina idéer vilka hon utvecklar vidare både sceniskt och pedagogiskt. Hon lägger stor vikt på kontakten mellan henne och eleverna, men också eleverna sinsemellan. Hon vill att man efter en danslektion både lärt sig någonting nytt kroppsligt, och förstått att dans är mycket mera än bara rörelse.

#BASE23