STÄNGT UNDER SPORTLOVSVECKAN

Publicerat av: Terese Ruud

Under sportlovsveckan 24/2-1/3 håller BASE23 stängt för sina ordinarie klasser.

OBS! Håller öppet för klasser med Kenny Lantz och Massterclass.

#BASE23