Audition till Alhanko Academy Of Ballet

Publicerat av: Therese Carlsson

Välkomna till audition för Alhanko Academy of Ballet, AAB för elever i blivande åk 4 den 8-9/2-2018

Sedan HT 2015 samarbetar Alhanko Academy of Ballet med musikskolan POPS Academy, grundad av Johan Sjölin, för elever som önskar satsa på en professionell utbildning i klassisk balett.

Våra AAB-elever tränar 5-6 dagar i veckan och har ett specialanpassat skol- och dansschema.
Del av dansundervisningen sker på skoltid utan att detta förkortar den teoretiska utbildningen.
Vi samarbetar med en sponsor och kan på så vis subventionera en del av utbildningskostnaden.

Våra elever tränar för de bästa pedagogerna samt får möta professionella dansare och coacher under sin utbildning. Utbildningens fokus är Klassisk Balett men eleverna tränar kompletterande ämnen såsom Jazz, Modernt, Karaktärsdans, Spansk dans, Repertoar, Solorepertoar, Rytmisk balett mm.

För att nå en internationell nivå inom klassisk balett krävs 4 T:n, Träning, Tålamod, Timmar och Talang!
Dessa grundstenar har vi tagit fasta på och vi skapar en balettutbildning vars bas vilar tryggt i traditionen men ständigt blickar framåt.

Av AAB:s första avgångsklass fick 2/3 av eleverna plats på prestigefulla Balettskolor i Sverige och Europa. AAB:s elever har tre gånger placerat sig i final och Top 12 i den prestigefulla tävlingen Youth American Grand Prix i USA och Barcelona.

Mia Stagh är Alhanko Academy of Ballet:s konstnärliga ledare. Tillsammans med dess grundare Anneli Alhanko, Verksamhetsansvarig Karin Forslind och Ekonomiansvarig Eva Johnson driver de utbildningen mot målet att bli en balettskola på internationell nivå. Ledningsgruppen har en tät kontakt med yrkeslivet samt ett stort internationellt nätverk. För att spetsa och inspirera eleverna bjuder Alhanko Academy of Ballet in Sveriges bästa dansare och pedagoger och arbetar för att skapa en kreativ mötesplats för baletten i Sverige.

Audition för elever som startar åk 4-5 HT 2018:

8/2 kl 15.30-ca 16.30 i sal 1 på Jungfrugatan 23 (OBS: ändrad sal)
Call back för elever som går vidare,
9/2 15.30-ca 16.30 i sal 2 på Jungfrugatan 23. (OBS: ändrad sal)

Elever som önskar söka till andra årskurser ska kontakta POPS Academy och BASE23 för att få göra en provvecka. Vi behöver få bakgrundsinformation om hur länge och hur ofta eleven tränat balett tidigare.

Följ länken för att göra en anmälan
https://www.popsacademy.se/byt-till-var-skola/

#BASE23