Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: Vid en intresseanmälan till dansskolan BASE23 insamlar vi uppgifter om namn, ålder, adress, e-postadress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka faktura och information gällande verksamheten på BASE23. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Åldersgräns för en intresseanmälan till dansskolan BASE23 är 18 år. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. En intresseanmälan är ej bindande.

#BASE23