Anmälnings & betalningsregler

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Kursdeltagare och målsman godkänner att BASE23 använder dennes personuppgifter genom att de insamlas, registreras, lagras och behandlas i enlighet med GDPR.

När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att information från vårt formulär registreras i vår elevdatabas. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och betalning. Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för information inom vår verksamhet. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

ANMÄLNINGSREGLER

Anmälan
Fyll i en intresseanmälan via vår hemsida. Anmälan är en intresseanmälan och är ej bindande. Du kommer sedan mottaga ett mail från oss med passande kurser. När du bokat en kurs kommer du få en kallelse via mail. Återkoppla till oss inom 5 arbetsdagar om något inte stämmer eller om du önskar delbetalning. En faktura skickas därefter till dig från Fortnox AB.

Endast målsman kan anmäla samt eventuellt byta grupp på sitt eget barn.

Betalning
Fr o m HT20 hanterar Fortnox AB vår fakturering. Fakturan skickas från Fortnox via e-post till den i familjen som BASE23 registrerat som betalningsansvarig. Kursavgifterna är inklusive moms.
Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Förfallodatum står i din faktura.
Två dagar efter förfallodagen får du en påminnelse utan avgift.
14 dagar efter förfallodagen får du en påminnelse med påminnelseavgift.
Efter ytterligare 21 dagar går ärendet vidare till inkasso.

Delbetalning
Det går att dela upp kursavgiften på flera tillfällen. Kontakta kontoret inom 5 arbetsdagar efter du fått kallelsen om du önskar detta alternativ.
En extra avgift på 100 kronor tillkommer för delbetalning.

Avanmälan
När du fått din kallelse är din bokning av kurs bindande. Avbokning av kurser skall göras skriftligen minst 10 arbetsdagar innan kursstart.
Vid avbokning efter kursstart sker ingen återbetalning och ni är fortfarande betalningsskyldig för kursen. Om ni önskar byta till en annan kurs, kontakta kontoret snarast.

BASE23 förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare.

Vi erbjuder inte ”prova på klasser”. Skulle påbörjad kurs inte passa er hjälper vi er att hitta en alternativ kurs.

ÅTERBETALNING VID SJUKDOM:
Om du av medicinska skäl inte kan starta en kurs och styrker detta med ett läkarintyg sker återbetalning av terminsavgiften. Om du av medicinska skäl behöver avbryta en kurs under pågående termin och styrker detta med ett läkarintyg  sker återbetalning av kvarvarande kurstillfällen.En administrativ avgift på 200 kr tillkommer i båda fallen ovan.

Återbetalning vid frånvaro:
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften.

KORRESPONDENS:
Med tanke på miljön och för att förenkla korrespondensen, skickar vi information via e-post. Om ni absolut inte vill bli kontaktade via e-post så kontakta kontoret.