Anmälnings & betalningsregler

Anmälningsregler

När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att information från vårt formulär registreras i vår elevdatabas.
Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och betalning. Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för information inom vår verksamhet. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Din anmälan är en intresseanmälan och är ej bindande. Endast målsman kan anmäla samt eventuellt byta grupp på sitt eget barn.

 

Betalningsregler

SISTA BETALNINGSDAG:
Kursavgiften ska vara betald innan kursstart.

PÅMINNELSEAVGIFT:
Om man inte betalar innan sista betalningsdatum kommer en påminnelseavgift läggas till på kursavgiften.

BANKGIRO:
Betalningen sker genom bankgironummer 367-3795. Glöm inte att ange elevens namn som referens.

KORRESPONDENS:
Med tanke på miljön och för att förenkla korrespondensen, skickar vi information via e-post. Om ni absolut inte vill bli kontaktade via e-post så kontakta kontoret.

AVBOKNING & ÅTERBETALNING:
Avbokning av kurser måste göras minst 7 dagar innan kursstart. Vid avbokning efter kursstart sker ingen återbetalning. Om byte till annan kurs, kontakta kontoret.

ÅTERBETALNING VID SJUKDOM:
Om man av medicinska skäl inte kan ta sin plats, betalar vi självklart tillbaka pengarna, men tar en administrativ avgift på 200 kr. Om ett antal kurstillfällen redan varit, drar vi av pengar för dessa tillfällen på slutsumman. Man kan också ha pengarna tillgodo hos oss. Då drar vi också av kostnad för gångna kurstillfällen men ingen administrativ avgift.