Elevföreställningar

Elevföreställningar 2021/2022
I våra föreställningar möts de yngsta dansdrömmarna &
de starkaste talangerna

Vi hoppas att kunna genomföra våra fantastiska föreställningar på en teater under våren 2022.


På grund av pandemin genomfördes inga elevföreställningar 2020 och 2021
Vi filmade utvalda delar från våra olika linjer. Kontakta via epost för mer information.

Tidigare år klicka här: 2019