Alena
Koutcher

Alena är utbildad danspedagog vid Danshögskolan i Stockholm samt till professionell dansare och koreograf i Ukraina .

Alena har arbetat vid olika karaktärsdanskompanier bl a i Ukraina , Ryssland och Bulgarien . Hon har arbetat som dansare och koreograf med Moskvas Riks Koncert i Grekland .

I Sverige Alena undervisar vid Gustavsbergbaletten och har undervisat karaktärsdans vid Danshögskolan , Balettakademien , Svenska Balett Skolan i Piteå,Kungliga Svenska Balett Skolan , Nordic Ballet Seminar 2017 .

#BASE23