Anna Rydgren

Anna Rydgren ingår sedan 2007 i MT-gruppen som är grundad av Mia Törnblom, välkänd författare och föreläsare, i personligt ledarskap. MT-gruppen utbildar i ledarskap med stort fokus på det egna ansvaret.

Eftersom Anna också har en karriär som musikalartist och skådespelare, brinner hon extra för elever som vill utbilda sig inom artistyrket. Anna har själv arbetat som musikalartist sedan hon var nio år och bland det senaste kan nämnas – ”Mamma Mia”på Cirkus och Lukas Moodyssons senaste film ”Vi är bäst”.

All detta tar Anna med sig i sin lärarroll och eleverna utbildas i tekniker och metoder som tränar dem i att dagligen kunna leverera på topp som artist.

#BASE23