Anmälan till audition SMU

Fyll i dina uppgifter och tidigare erfarenheter för att göra en intresseanmälan till audition för Stockholm Musikalartist Utbildning på BASE23. Anmälan är inte bindande.

 • Vilket gymnasium har du gått, namn på skola och inriktning.
 • Om du gått utbildning efter gymnasiet skriv namn på skola och inriktning. T ex folkhögskola, förberedande linje/utbildning.
 • Berätta kortfattat om tidigare erfarenheter i sång, teater och dans.
 • Skriv antal lektioner per vecka senaste 3 åren. Skriv lärare, skola, inriktning eller liknande som beskriver dina tidigare erfarenheter av sång.
 • Skriv antal lektioner per vecka senaste 3 åren. Skriv lärare, skola, inriktning eller liknande som beskriver dina tidigare erfarenheter av teater.
 • Skriv antal lektioner per vecka senaste 3 åren. Skriv lärare, skola, inriktning eller liknande som beskriver dina tidigare erfarenheter av dans.
 • Här kan du t ex berätta om scenerfarenhet, andra kurser, träning eller annat som kan vara intressant för oss att veta.
 • Ladda upp din porträttbild. Om du inte har någon bild att ladda upp nu så kan du istället maila oss din bild vid ett senare tillfälle till smu@base23.se. Maila då bilden senast 1 vecka före audition.
  Godkända filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf, , Max filstorlek: 256 MB.
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: Vid en intresseanmälan till dansskolan BASE23 och Stockholm Musikalartist Utbildning insamlar vi uppgifter om namn, ålder, adress, e-postadress samt tidigare erfarenheter. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka information gällande verksamheten på BASE23 och Stockholm Musikalartist Utbildning. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Åldersgräns för en intresseanmälan till Stockholm Musikalartist Utbildning är 16 år. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Din anmälan är en intresseanmälan och är ej bindande. Jag samtycker att BASE23 behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det i nedanstående knapp.